Konferencja

Kod dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza.

25 listopada 2019 r.

10.00-17.00 

Sala Wielka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Kod dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza to interdyscyplinarna konferencja dotycząca przyszłości kultury. Jest to również podsumowanie 9-letniego projektu społeczno-edukacyjnego 5 zmysłów, którego głównym zadaniem jest szerzenie dostępu do wydarzeń kulturalnych wśród osób z niepełnosprawnościami. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych, niezależnych artystów i działaczy społecznych zaangażowanych w pracę na rzecz inkluzji społecznej. Prelegenci (wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami) wezmą udział w trzech panelach dyskusyjnych, w których podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Panele będą dotyczyły projektowania oferty kulturalnej dostępnej dla wszystkich odbiorców oraz obecności osób z niepełnosprawnościami w sferze społecznej i artystycznej.

Konferencja Kod dostępu ma zasięg wojewódzki i ogólnopolski. Chcielibyśmy zgromadzić jak największą liczbę przedstawicieli poznańskich i wielkopolskich podmiotów zajmujących się kulturą i edukacją, aby wspólnie wypracować długofalowe rozwiązania przeciwdziałające kulturalnemu wykluczeniu. Projektując ofertę kulturalną i edukacyjną powinniśmy dbać o podmiotowość wszystkich jej odbiorców. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i związanych z nimi potrzeb.

Głównym założeniem konferencji jest stworzenie wielkopolskiej platformy konsultacyjnej, która wpłynie na komunikację pomiędzy podmiotami, będzie pomocna w znalezieniu rozwiązań bieżących problemów, a także pozyskania partnerów i specjalistów do realizacji wydarzeń (np. w dziedzinie audiodeskrypcji, tłumaczeń na PJM). Wspólnie będziemy dyskutować o przyszłości edukacji kulturalnej i społecznej. Poruszymy tematy niwelowania barier komunikacyjnych, infrastrukturalnych, ekonomicznych i społecznych, zastanowimy się nad rolą instytucji kultury w kształtowaniu społecznej wrażliwości, wreszcie – zainspirujemy do tworzenia zaangażowanych działań, które są kluczem do walki z dyskryminacją.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji i organizacji kultury, członków samorządów terytorialnych, instruktorów placówek terapii zajęciowej, osoby z niepełnosprawnościami, artystów, oraz wszystkich innych zainteresowanych. Dokładny program wydarzenia zostanie opublikowany na naszej stronie 31 października 2019 r.

Rejestracja:  https://forms.gle/LHCmUAdRpWMoCn956

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Współorganizatorem konferencji jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Mecenat

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Wojewody Wielkopolskiego, Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.