Project Category: Poprzednie edycje

Home / Poprzednie edycje
5 zmysłów. Audiodeskrypcja

5 zmysłów. Audiodeskrypcja

Podczas 5zmysłów. Audiodeskrypcja odbyła się pierwsza w Polsce wystawa sztuk wizualnych dla osób niewidomych i słabo widzących, połączona z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym. Niezwykłość projektu polegała na prezentowaniu sztuki poprzez zmysły. Wzrok, słuch, dotyk, powonienie i smak były motywem przewodnim warsztatów, spotkań oraz wystawy, które odbyły się w ramach projektu. Zagadnienia związane ze sztukami...

5 zmysłów. Pauza

5 zmysłów. Pauza

5zmysłów. Pauza był kompleksowym projektem edukacyjnym w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonym pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące. Główną domeną projektu „5 zmysłów. Pauza” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Organizatorzy za cel postawili sobie aktywizację środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu...

5 zmysłów. Emotion

5 zmysłów. Emotion

Do udziału w 5zmysłów. Emotion po raz pierwszy zaproszone zostały osoby z różnymi typami niepełnosprawności. Odbywające się w ramach projektu warsztaty były dedykowane niesłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, a także osobom z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Zajęcia miały za zadanie zapoznać uczestników z wybranymi aspektami teatru i tańca oraz pomóc w doświadczeniu potencjału własnej ekspresji poprzez...

5 zmysłów. Ekspresja

5 zmysłów. Ekspresja

5zmysłów. EKSPRESJA – była edycją przełomową dla kształtu całego projektu. Po raz pierwszy wydarzenia odbywały się nie tylko w Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce. Artyści prowadzący warsztaty dotarli do 30 miejscowości województwa, aby w ten sposób przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu spowodowanemu niepełnosprawnością lub miejscem zamieszkania. Jednym z najważniejszych założeń tej inicjatywy było przybliżenie zagadnień z obszaru...

5 zmysłów. Dystans

5 zmysłów. Dystans

5zmysłów. DYSTANS przedstawiał wielopoziomowy problem funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz ich relacji z otoczeniem. Projekt zwracał uwagę na bariery narzucone przez dysfunkcję ciała – przestrzeń, w której żyjemy korzysta z pewnych ułatwień, w większości bywa jednak nieprzyjazna i pełna niedogodności. Dlatego podczas warsztatów w małych miejscowościach Wielkopolski, artyści: architekci i projektanci przestrzeni, próbowali znaleźć sposoby na...

5 zmysłów. Tabu

5 zmysłów. Tabu

5zmysłów.Tabu to projekt, w którym osoby z niepełnosprawnością dochodzą do głosu. Wszystkie warsztaty dotyczyły sztuki reportażu. Do ich przygotowania organizatorzy zaprosili dziennikarzy i fotografów. Tematyka zajęć dzieliła się na trzy odrębne bloki: fotografia dokumentalna, reportaż radiowy oraz reportaż pisany. Łącznie w Wielkopolsce odbyło się ponad 400 godzin warsztatów. Uczestnicy projektu stworzyli własne reportażowe wypowiedzi, a...

5 zmysłów. Imaginarium

5 zmysłów. Imaginarium

Projektując scenariusze warsztatów podczas ubiegłorocznej edycji projektu 5zmysłów.Imaginarium, organizatorzy kładli szczególny nacisk na wymianę doświadczeń zaproszonych artystów z instruktorami pracującymi na co dzień w placówkach terapii zajęciowej. Zajęcia warsztatowe miały zróżnicowany program, dzięki czemu uczestnicy pobudzali swoją kreatywność, znajdując nowe sposoby na wyrażanie swoich myśli i potrzeb. Ich dominującą tematyką była piosenka. Do poprowadzenia zajęć zaproszeni...