Marta Wichłacz

Marta Wichłacz

Magister sztuki w specjalności Rytmika Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień jest wychowawczynią w szkole baletowej, pracuje jako nauczycielka rytmiki i akompaniatorka. Od lat prowadzi warsztaty muzyczno – ruchowe i muzyczno – plastyczne, są to m.in.: zajęcia rytmiki w żłobku, przedszkolach, z dziećmi w wieku szkolnym oraz zajęcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od trzech lat jest związana z projektem 5 zmysłów.