Marek Lapis

Marek Lapis

Członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i Kolektywu Fotografów AFTERIMAGE. Absolwent Fotografii na Wydziale Sztuki Mediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku otrzymał od Starostwa Poznańskiego Nagrodę I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, został odznaczony medalem Za Zasługi dla Fotografii Polskiej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
Zajmuje się fotografią dokumentalną, reportażem i szeroko pojętą fotografią społeczną. Zwycięzca i finalista wielu konkursów m.in.: International Photography Awards Los Angeles, PX3 Prix de la Photographie Paris,  Tokyo International Foto Awards, Grand Press Photo, Black & White Spider Awards Los Angeles, Monochrome Awards London, Leica Street Photo, BZ WBK PRESS FOTO, Monovision Awards London, Moscow International Foto Awards, Polski Konkurs Fotografii Sportowej, National Geographic Polska, Projekt Przetwórnia, Kreatywna Kultura. Uczestnik warsztatów: agencji Magnum Photos, oraz Ryszard Horowitz Workshop Art and Computers – Expanding Imagination.
Publikacje w większości polskich czasopism oraz tygodników opinii (Wprost, Polityka, Newsweek, Przekrój) oraz w mediach zagranicznych: Time, Focus, The Sunday Telegraph, Reuters, Le Figaro.
Prowadził zajęcia z fotografii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, obecnie w Wielkopolskiej Szkole Fotografii. Wykładowca międzynarodowych warsztatów fotograficznych dla osób upośledzonych intelektualnie oraz pomysłodawca i twórca autorskiego programu warsztatów dla osób niesłyszących, które prowadzi w Towarzystwie Osób Niesłyszących w Poznaniu.
Do 1996 roku etatowy fotoreporter tygodnika WPROST, później praca we własnej Agencji Fotograficzno-Reklamowej ARTMEDIA. Od 2000 roku współpracuje z Polską Agencją Fotografów FORUM.
Oficjalny fotograf ONZ na Światowej Konferencji ONZ COP 14. W 2012 roku był autorem projektów fotograficznych, realizowanych na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Zdrowia. Ceniony animator życia kulturalnego w całej Wielkopolsce, kraju i za granicą. Przewodniczący i członek jury w licznych konkursach fotograficznych. Zdjęcia w zbiorach prywatnych oraz w muzeach w Polsce i za granicą.  Fotografuje środowiska niszowe, wyalienowane z ogólnie pojmowanego społeczeństwa. W fotografii interesuje go przede wszystkim Człowiek i jego Emocje. Fotografując innych, poznaję coraz bardziej siebie. W fotografii interesuje go przede wszystkim człowiek i jego emocje. Fotografia jest dla niego profesją i pasją.

Współpracuje z projektem 5 zmysłów jako fotograf od 2012 roku.