Zuzanna Maria Głowacka

Zuzanna Maria Głowacka

Producentka, animatorka kultury, reżyserka, kuratorka. Ukończyła wydział wokalno-aktorski w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, studiowała media interaktywne i widowiska na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (2012-2015). Jest wiceprezeską Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury (SMAK). Współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, biorąc udział w programowaniu i produkcji wydarzeń społeczno-artystycznych. Od pięciu lat jest kuratorką i producentką wielkopolskiego projektu edukacyjnego 5 zmysłów dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. W latach 2014-2015 pełniła funkcję dyrektor artystycznej festiwalu Opera Know-how, który obecnie przekształcił się w projekt Off Opera (kuratorka i producentka edycji 2017-2019). Koordynatorka projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych – Fyrtel Główna. Hobbystycznie zajmuje się reżyserią. Zrealizowała m.in. spektakle: Próba wg B. Schaeffera (2013), Pieśń o nocy (2014), Antreprener w kłopotach (2015) wystawiony w Teatrze Polskim w Poznaniu, Traviata: pogłosy (2017), Dziewczyny: pogłosy (2018). Pracowała jako asystentka  reżysera Keitha Warnera w Teatrze Wielkim w Warszawie (2014) oraz Aline Negra Silva w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie. W latach 2016-2019 pracowała w Teatrze Polskim w Poznaniu. Jako producenta współpracowała z takimi reżyserami jak: Maja Kleczewska, Monika Strzępka, Jan Klata. Od listopada 2018 r. wraz z Pauliną Skorupską prowadzi pracownię “Chcemy całego życia!”, która realizuje działania twórcze z udziałem osób z niepełnosprawnościami.