kampania 5 zmysłów na przystankach w Poznaniu

Home / kampania 5 zmysłów na przystankach w Poznaniu
kampania 5 zmysłów na przystankach w Poznaniu

Od poniedziałku na poznańskich przystankach autobusowych i tramwajowych podziwiać można tegoroczną kampanię społeczną 5 zmysłów.

Autorem plakatu jest związany z poznańskim Uniwersytetem Artystycznym grafik – Grzegorz Myćka.

Kampania nosi tytuł „STOP UBEZWŁASNOWOLNIENIU”.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara ubezwłasnowolnienie całkowite jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Jak wskazuje doświadczenie innych państw, ochronę interesów osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną można uzyskać przez system wspieranego podejmowania decyzji. Nawet w polskim systemie prawnym można znaleźć instytucje mniej ograniczające wolność decydowania: ubezwłasnowolnienie częściowe oraz kuratora dla osoby z niepełnosprawnością.

Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami w rekomendacjach dla Polski z października 2018 r. zalecił m.in. likwidację instytucji ubezwłasnowolnienia.

Pełną treść stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest na stronie RPO pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/RPO-do-trybunalu-ubezwlasnowolnienie-calkowite-niekonstytucyjne.